Telefon

+ 48 609 211 813

Email

biuro@ingwar-spzoo.pl

Organizujemy firmę
– przygotowanie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem nowej firmy (KRS, Ewidencja działalności gospodarczej – CEIDG, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, ZUS),
– pomoc w zorganizowaniu działu księgowości i stworzeniu polityki rachunkowości i planu kont,
– pomoc w wyborze i wdrożeniu programu księgowego.

Księgowość
– prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów (PKPiR) i innych uproszczonych ewidencji (ryczałt, karta podatkowa),
– prowadzenie ewidencji VAT,
– prowadzenie ksiąg rachunkowych (KH),
– sporządzanie sprawozdań finansowych,
– sporządzanie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT.

Kadry i płace
– sporządzanie deklaracji podatkowych PIT oraz do ZUS,
– aktualizację danych płatnika oraz pracowników objętych zgłoszeniem ZUS,
– ustalanie wysokości świadczeń należnych pracownikom: diety, ekwiwalenty etc.
– sporządzanie i księgowanie list płac,
– przygotowywanie umów o pracę oraz wszelkich innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników,
– przygotowywanie umów cywilnoprawnych: umowa zlecenia, umowa o dzieło,
– przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy: wypowiedzenia, porozumienia stron, świadectwa pracy.

BHP
– obsługa inwestycji budowlanych (plany BIOZ, IBWR),
– ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich grup pracowniczych – stanowisko pracy,
– szkolenia BHP – wstępne, okresowe, pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, pracodawcy wykonujący zadania służby BHP,
– wypadki przy pracy, wypadki w drodze do pracy i z pracy, wypadki osób niebędących pracownikami oraz wypadki zrównane z wypadkami przy pracy,
– badania środowiska pracy (m.in. hałasu, zapylenia, oświetlenia) – do ustalenia z laboratorium,
– badanie wydatku energetycznego na stanowiskach pracy – do ustalenia z laboratorium,
– okresowe analizy stanu BHP,
– szkolenia 1-szej pomocy przedmedycznej.

Polecamy bhp Skierniewice biuro rachunkowe Skierniewice kadry i płace Skierniewice obsługa bhp Skierniewice